naslovnica_show_all_za_razvoj_nanos.jpg

Društvo je vodilni partner LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM, ki je organizirano kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občine Ilirska Bistrica, občine Pivka in občine Postojna. Podrobna predstavitev LAS je na spletni strani Povezava na LAS spletno stran, društvo pa kot vodilni partner izvaja naslednjo aktivnost:

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru LAS med Snežnikom in Nanosom

Cilj:
Obveščanje in informiranje javnosti

Pričakovani rezultati:
Vključevanje skupnosti

- k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
- v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
- k identificiranju potreb na območju LAS,
- k enakomernemu razvoju območja LAS.

Obveščanje javnosti

- o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
- o javnih pozivih LAS,
- o operacijah v izvajanju,
- o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij,
- o novostih na območju LAS.

Program razvoja podeželja je dostopen na spletni strani PRP.
http://www.program-podezelja.si

 

PRISTOPNA IZJAVA - FIZIČNE OSEBE

 

PRISTOPNA IZJAVA - PRAVNE OSEBE

 

 

 

EKONOMSKI SEKTOR - zasebni sektor, ki vključuje tudi gospodarski del

 

Zap.št.

Partner

Kontaktna oseba-zastopnik

Naslov

1.         

Kmetija Petrovi

Knafelc Majda

Narin 38, Pivka

2.         

Novakova domačija

Dolgan Ivan

Topolc 75C, 6250 Ilirska Bistrica

3.         

Turistična kmetija Pri Andrejevih

Jože Želko

Narin 107, 6257 Pivka

4.         

Kmetija Kozlek

Oblak Milenko

Rozmanova 19, Ilirska Bistrica

5.         

Kmetija Miše – Kusovi

Elvira  Miše

Sabonje 9, 6250 Ilirska Bistrica

6.         

Turistična kmetija »Pri Malnarjevih«

Nataša Lenassi

Slavina 36, 6258 Prestranek

7.         

Turistična kmetija HUDIČEVEC

Emilijan Simčič sp

Razdrto 1, 6225 Hruševje

8.         

Kmetija Štemberger

Jože Štemberger

Vrbica 32, 6250 Ilirska Bistrica

9.         

Kmetija Lačmanovi

Pavel Jagodnik

Koseze 58, 6250 Ilirska Bistrica

10.      

Kmetija JERNUCLJEVI

Miha Penko

Petelinje 27, 6257 Pivka

11.      

GRAD PRESTRANEK d.d.

Josip Vidic

Na gradu 9, 6258  Prestranek

12.      

Kmetija Martisa

Bais Marisa

Škocjan 48, 6000 Koper

13.      

Zavod Šobčeva domačija

Irena Tiselj Kaluža

Kal 18, 6257 Pivka

14.      

Rihard Baša s.p.

Rihard Baša

Jasen 13a, 6250 Ilirska Bistrica

15.      

Kmetija Hribar

Metka Vergan

  Kuteževo 14a, 6250 Ilirska Bistrica

16.      

Kmetija Žgajnar

BIO DOBROTE d.o.o.

Tina Žgajnar

Studenec 28, 6230 Postojna

17.      

Okrepčevalnica GRILL DANILO

Karmen Primc s.p.

Bazoviška c. 46, 6250 Ilirska Bistrica

18.      

Prodaja raznovrstnih izdelkov Dramane

Dramane Yere s.p.

Rozmanova 24 e, 6250 Ilirska Bistrica

19.      

Melita Stegel dopolnilna dejavnost

Melita Stegel

Grobišče 11, 6258 Prestranek

20.      

PE EURO NOBILE

Nevija Božič

Sabonje 38, 6250 Ilirska Bistrica

21.      

VALPRO d.o.o.

Zdravko Čebokli

Cankarjeva 1, 6230 Postojna

22.      

VITUM d.o.o.

 Željko Miklič

Grobišče 32, 6258 Prestranek

23.      

Kmetija ZAJC MPT

Cvetko Milavec

Planina 42, 6232 Planina

 

 

JAVNI SEKTOR - javni sektor (občine, razvojne agencije, podporno okolje in KS, VS)

 

Zap.št

Partner

Kontaktna oseba-zastopnik

Naslov

1.         

RRA Zeleni kras d.o.o.

Boštjan Požar

Prečna ulica 1, 6257 Pivka

2.         

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Cvetka Kernel

Tržaška 36

6230 Postojna

3.         

Lokalni Pospeševalni Center PIVKA

Boštjan Glažar

Kolodvorska 5

6257 Pivka

4.         

KS Prestranek

 

Ulica padlih borcev 14, 6258 Prestranek

5.        1

Zavod Znanje POSTOJNA

 

Ljubljanska c. 2, 6230 Postojna

6.         

Zavod za turizem Pivka

Janko Boštjančič

Kolodvorska 51, 6257 Pivka

 

 

ZASEBNI SEKTOR - nevladne organizacije (društva, združenja, civilna iniciativa, posamezniki kot predstavniki civilne družbe)

 

Zap.št

Partner / član

Kontaktna oseba-zastopnik

Naslov

1.         

DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV

 

Vojkov drevored 14,  6250 Ilir. Bistrica

2.         

ŠD BAS ŠPORT Il.Bistrica

Boris Galekovič

Rozmanova 27, Il. Bistrica

3.         

Čebelarsko društvo

Anton Žnideršič

 

Levstikova 8b, 6250 Ilirska Bistrica

4.         

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje

 

Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica

5.         

KTD Vrbiške šjme Vrbica

 

Vrbica 1/d, 6250 Ilirska Bistrica

6.         

Društvo VEZI

 

Štorje 26, 6210 Sežana

7.         

KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak

 

Knežak 202a, 6253 Knežak

8.         

Turistično društvo PIVKA

 

Kolodvorska cesta 5, 6257  Pivka

9.         

Društvo Modro nebo

 

Trnje 86, 6257  Pivka

10.      

Čebelarsko društvo Pivka

 

Narin 101, 6257 Pivka

11.      

Turistično društvo Podgura

Vojko Bauman

Studeno 68, 6230 Postojna

12.      

Posameznica

Alenka Volk

Suhorje 5, 6217 Vremski Britof

13.      

Posameznica

Erika Kovačič

Kidričevo naselje 3, 6230 Postojna

14.      

posameznica

Dragica Kaluža

Narin 69, 6257 Pivka

15.      

Posameznik

Milan Simčič

Belsko 12, 6230 Postojna

16.      

Posameznica

Andreja Požar

Veliki otok 26, 6230 Postojna

17.      

Posameznica

Tamara Urbančič

Topolc 46, 6250 Ilirska Bistrica

18.      

Posameznica

Ana Širca

Bukovje 46a, 6230 Postojna

19.      

Posameznica

Brigita Volk

Suhorje 7, 6217 Vremski Britof

20.      

Posameznik

Alojz Černač

Dolomitskega odreda 28, 6230 Postojna

21.      

Posameznica

Zorka Klemen

Nova Sušica 3, 6256 Košana

22.      

Posameznica

Ana Kaluža

Petelinje 69, 6257 Pivka

23.      

Posameznik

Ivan Kaluža

Narin 10, 6257 Pivka

24.      

Posameznik

Silvo Milharčič

Parje 18, 6257 Pivka

25.      

Posameznica

Marija Dolgan

Gornja Košana 38, 6256 Košana

26.     

Posameznik

Ujčič Goran

Podgrad 3 k, 6244 Podgrad

27.      

Posameznik

Tatjana Udovič

Trpčane 44a, 6250 Ilirska Bistrica

28.      

Posameznica

Mojca Brožič

Jablanica 4, 6250 Ilirska Bistrica

29.      

Posameznik

Rudolf Lakota

Podgrad 41, 6244 Podgrad

30.      

Posameznik

Vojko Mihelj

Knežak 126b, 6253 Knežak

31.      

Posameznik

Irena Bele

Selce 37, 6257 Pivka

32.      

Posameznik

Alfred Šalamun

Palčje 74, 6257  Pivka

33.      

Posameznik

Gregor Slavec

Ulica 7. Maja 18, 6250 Ilirska Bistrica

34.      

Posameznica

Jadranka Jerina

Vidmašče 13, 6210 Sežana

35.      

Posameznica

Damijana Batista

Župančičeva ulica 12, 6250 Ilirska Bistrica

36.      

Posameznica

Eva Šabec

Pivška ulica 6, 6230 Postojna

37.      

Posameznica

Andreja Premrl

Ljubljanska c. 27, 6230 Postojna

38.      

Posameznik

Jožef Gruden

Šmihel pod Nanosom 58, 6230 Postojna

39.      

Posameznica

Liljana Gruden

Šmihel pod Nanosom 58, 6230 Postojna

40.      

Posameznik

Andrej Bergoč

Koseze 14, 6250 Ilirska Bistrica

41.      

Posameznik

Franko Dolgan

Narin 101, 6257 Pivka

42.      

Posameznica

Janja Dekleva

Reška cesta 23, 6258 Prestranek

43.      

Posameznik

Anton Biščak

Buje 5, 6217 vremski Britof

44.      

Posameznik

Denis ISKRA

Zabiče 76, 6250 Ilirska Bistrica

45.      

Posameznica

Damjana Benigar Kaluža

Bobkova 14, 6250 Ilirska Bistrica

46.      

Posameznica

Andreja Požar Penko

Pod zavrtnice 12, 6257 Pivka

47.      

Posameznica

Anita Urbančič

Bač 134, 6253 Knežak

48.      

Posameznik

Drago Božič

Sabonje 38, 6250 Ilirska Bistrica

49.      

Posameznica

Dragica Bratanic

Palčje 11,6257 Pivka

50.      

Posameznica

Tanja Mavrič

Hrušica 69 6244 Podgrad

51.      

Posameznica

Jožica Batista

Mala Bukovica 25, 6250 Ilirska Bistrica

52.      

Posameznica

Martina Benčan

Planina 80 A, 6232 Planina

53.      

Posameznica

Andreja BERLAK

Petelinje 92, 6257 Pivka

54.      

Posameznica

Slavka OVCIN

Narin 90, 6257 Pivka

 

SESTAVA ORGANOV DRUŠTVA (mandat 2016 – 2020)


Predsednik društva: Boštjan Glažar
Podpredsednica društva: Cvetka Kernel

Člani upravnega odbora: Tina Kocjan, Milenko Oblak, Tamara Urbančič, Katja Jordan, Vida Požar, Andreja Požar, Jani Frank in Peter Ženko
Strokovni vodja društva: Aleš Zidar

Člani nadzornega odbora: Janja Dekleva, Erika Kovačič, Tanja Šajina
Člani disciplinske komisije: Milan Simčič, Miloš Valenčič, Zorka Klemen

 

 

 

 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je bilo ustanovljeno na ustanovnem zboru članov 26.10.2007 v Narinu. Na ustanovnem zboru je bilo prisotno 64 članov, ki so sprejeli Statut društva in izvolili organe društva. Trenutno je v društvo včlanjeno 83 članov. Društvo je registrirano kot samostojna pravna oseba po Zakonu o društvih in ima status društva v javnem interesu na področju kmetijstva.


Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, sestavljeno iz predstavnikov javnega sektorja, ekonomskega sektorja in civilne družbe, ki so se povezali z namenom skupnega in usklajenega delovanja pri odločanju in izvajanju projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji LAS z namenom pospešitve in okrepitve celovitega »pristopa od spodaj navzgor« k razvoju območja. Pri razvoju območja kot enakopravni partnerji sodelujejo predstavniki vseh treh sektorjev, ki organizirano usklajujejo potrebe lokalnega nivoja z usmeritvami občinskih, regionalnih, nacionalnih in EU programov.


Ključne naloge društva so:
• upravljanje in vodenje Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS),
• priprava in izvajanje lokalne razvojne strategije (v nadaljevanju strategije),
• spremljanje, vrednotenje in poročanje o delovanju društva in izvajanju strategije,
• animiranje, informiranje in svetovanje prebivalcem,
• izobraževanje in usposabljanje članov društva in ostalih prebivalcev,
• usklajevanje s strokovnimi institucijami,
• podpora izvajanju projektov in projektni management,
• povezovanje in projektno sodelovanje na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju ter s partnerji v tujini,
• inovativnost pri reševanju problemov in rabi razvojnih priložnosti,
• iskanje in zagotavljanje finančnih virov za izvajanje aktivnosti in projektov.


Cilji društva so:
• ohranjanje kvalitete prostora na območju, uravnotežen družbeno-gospodarski razvoj podeželja – usklajen s programskimi izhodišči in prvinami LAS,
• sprotno obveščanje članov o zadevah, pomembnih za razvoj podeželja območja,
• prizadevati si za podporo in sodelovanje vseh družbenih akterjev na območju,
• v aktivnosti programov in projektov članov društva in partnerjev vključevati predvsem lokalno prebivalstvo,
• povezovanje članov društva v neformalne ali formalne mreže lokalnih partnerstev.


Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je v preteklem programskem obdobju 2007 - 2013 izvajalo naloge Lokalne akcijske skupine za področje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Pri tem je zagotavljalo vse potrebne finančne in strokovne resurse za nemoteno delovanje LAS in si s tem pridobilo bogate strokovne izkušnje za vodenje LAS. Nenazadnje dokazuje uspešnost vodenja LAS črpanje 1.260.397,00 € sredstev iz programa Leader, s katerimi je bilo uspešno izvedeno 94 projektov na področju vseh treh občin. Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom tudi izpolnjuje vse potrebne strokovne in finančne zahteve za nemoteno upravljanje LAS.


Zaradi spremembe organizacijske strukture LAS v novem programskem obdobju 2014- 2020 v okviru izvajanja programa CLLD, je z 1.10.2015 društvo postalo vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom in zagotavlja pravno legaliteto partnerstvu LAS.
V sklopu administrativnih nalog društvo skrbi za upravljanje s finančnimi sredstvi, za osnovno delovanje in za poročanje. Društvo skrbi za izvajanje nalog in projektov, ki jih sprejme upravni odbor društva in zbor članov na svojih sejah. Pri tem morajo biti upoštevane lokalne prioritete, potenciali in drugo kar lokalna skupnost opredeljuje kot svoj interes in potrebo.


Del financiranja društva je predviden iz javnih sredstev (tako lokalnih, kot državnih in evropskih), del sredstev pa si LAS zagotavlja preko prijav na razne razpise in s trženjem lastnih storitev ter drugimi viri (članarine....).

 

 

Društvo je v sodelovanju z LAS med Snežnikom in Nanosom in LAS Notranjska v okviru projekta sodelovanja Z roko v roki do kakovostne samooskrbe objavilo seznam ponudnikov lokalnih pridelkov na območju obeh LAS. Z željo po ponudbi lokalne hrane vam priporočamo, da se obrnete neposredno na ponudnike ali pa na podjetje LOA d.o.o. iz Cerknice, ki preko FB stran https://www.facebook.com/stacunanet/ ponuja naše lokalne ponudnike. Seveda pa lahko pošljete povpraševanje na naš elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., in ga bomo posredovali ponudnikom. 

 

Brošura "Podeželje med Snežnikom in Nanosom" PDF

 

 

 

 

Spoštovani člani DRPSN,

Letošnje leto je v društvu tudi volilno leto, zato je predsednik društva Boštjan Glažar sprejel sklep o razpisu volitev v organe DRPSN. Uradno se volilni postopek prične 2. februarja, zaradi obilice dela v tem tednu pa vam sklep in gradivo za kandidacijski postopek pošiljamo že danes. Volilni zbor članstva je načrtovan za torek 3. marca 2020, o čemer vas bomo pravočasno obvestili z vabilom in gradivom na zbor.

Pozivamo vas k evidentiranju kandidatov za organe DRSPN, izkoristite to možnost do 17.2.2020, ko je zadnji dan za oddajo kandidatur. In ne pozabite plačati članarine za letošnje leto, ki je osnovni pogoj za sodelovanje na Zboru članstva. Več v prilogi.

Preišči stran

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net