naslovnica_show_all_za_razvoj_v2.jpg

V marcu bo sklican redni zbor članstva, na katerem bodo člani odločali o potrditvi Poročila o delu društva za leto 2020 in o Programu dela za leto 2021. Zaradi epidemije Covid-19 se je UO društva odločil, da izpelje Zbor članstva dopisno.

Da bi lahko člani sodelovali pri obravnavi poročila in programa, sta vsem članom posredovana oba dokumenta v pregled, na društvu pa pričakujemo vaša vprašanja, pripombe in predloge na predlagana dokumenta. Do sklica dopisnega zbora, ki bo v ponedeljek, 15. marca 2021, vas prosimo, da nam vaše predloge posredujete na naš elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , da jih preverimo in vključimo v obstoječa dokumenta. 

Gradiva so priložena spodaj:

Poročilo o delu DRPSN 2020

Program dela DRPSN za 2021

Finančni del Programa dela LAS 2021

 

UO društva se je 16. decembra 2020 sestal na svoji 8. redni seji, ki je bila tokrat v celoti izvedena preko platforme ZOOM. Na seji je bil sprejet osnutek Programa dela društva za leto 2021, katerega najpomembnejša zadeva je seveda vodenje LAS med Snežnikom in nanosom. Prav zaradi tega gre društvo v leto 2021 z enim zaposlenim manj, saj so se obseg dela in sredstva za izvajanje dejavnosti zmanjšala. Člani UO društva so tudi sprejeli določila o poslovni skrivnosti in konkurenčno prepovedjo opravljanja istih aktivnosti za zaposlene in jih vgradili v pogodbe o zaposlitvi. Program dela je kot predlog posredovan na Zbor članstva društva, ki se ga načrtuje v marcu 2021, če bodo seveda epidemiološke razmere to dovoljevale. V nasprotnem se razmišlja o izvedbi zbora na platformi ZOOM.

Zapisnik UO je objavljen na povezavi….

V sredo 11.11.2020 smo v društvu načrtovali sklic volilnega Zbora članstva, posledično bi morali v teh dneh odpreti tudi volilni postopek z evidentiranjem kandidatov za člane organe društva.

Zaradi aktualne situacije z razglasitvijo epidemije Covid 19, je predsednik društva Boštjan Glažar sprejel odločitev, da se z postopkom izvedbe volitev počaka do umiritve epidemioloških razmer, saj je nesmiselno sklicevati Zbor članstva v času trajanja epidemije. Pravzaprav so vsa taka druženja prepovedana, zato je takšna odločitev razumljiva.

O pričetku volilnega postopka vas bomo pravočasno obvestili.

 

Ostanite zdravi…

 

 

V ponedeljek 21. septembra se je iztekel podaljšani rok za sodelovanje članov na 2. izrednem dopisnem zboru članstva, na katerem je sodelovalo 30 članov. Zbor je bil s tem sklepčen, saj je bila zagotovljena skoraj 70% prisotnost članov, ki imajo urejene vse članske obveznosti.

Zbor članstva je potrdil spremembe Temeljnega akta, spremembe Volilnega pravilnika in podaljšal mandat dosedanjim članom organov društva do izvedbe volitev. Le te načrtujemo v sredo, 11. novembra, na Martinovo, tako da se bo volilni postopek pričel predvidoma v začetku oktobra, o čemer bodo člani društva pravočasno obveščeni.

Priloženi dokumenti:

V sredo 16.9.2020 se je iztekel rok za sodelovanje na dopisnem Zboru članstva, ki ga je predsednik društva sklical dne 9.9.2020.

Ker je na Zboru sodelovalo premalo članom za sklepčnost Zbora in potrebno kvoto za odločanje o točkah dnevnega reda, je predsednik društva v izogib ponovnemu sklicu zbora članstva, ki bi odločal o podaljšanju trajanja mandata članov organov društva do izvedbe volitev, v skladu s svojimi pristojnostmi sprejel sklep o podaljšanju trajanja 2. izrednega zbora članstva.

Prosimo vse člane društva, KI ŠE NISO GLASOVALI, DA TO UREDIJO DO PONEDELJKA 21.9.2020 DO 15,00 URE.

Predsednik društva Boštjan Glažar je na podlagi sklepov 13. rednega Zbora članstva sklical izredni dopisni zbor članstva, na katerem bodo člani obravnavali sprejem sprememb Temeljnega akta društva in Pravilnika o volitvah v organe društva. Istočasno predlaga podaljšanje mandata vsem članom organov društva do zaključka volilnega postopka za izbor novih članov, ki se bo pričel takoj po sprejetju sprememb obeh dokumentov.

Dopisni zbor članstva je objavljen danes – v sredo 9.9.2020 in traja do srede 16.9.2020 do 15. ure. Člani društva so vabljeni k sodelovanju na dopisnem zboru članstva, gradivo je dostopno na spodnjih povezavah:

Na zadnjem volilnem zboru članstva v marcu 2020 je bil sprejet sklep, da se razveljavi volilni postopek in da se popravijo dokumenti, ki opredeljujejo ta postopek. Istočasno je bil podaljšan mandat članom organov DRPSN za najdaljše obdobje 6 mesecev, v katerem se mora izpeljati sprememba dokumentov in izvedba novega volilnega postopka.

 

Žal je Korona marsikatere načrte prekrižala, sploh pa druženje večjih skupin ljudi, zato je prišlo do zamude pri obravnavi dokumentov. Iz tega razloga se je predsednik na predlog strokovnega vodje odločil, da v društvu izvedemo obravnavo in zbiranje predlogov sprememb Temeljnega akta in volilnega pravilnika na daljavo, da ujamemo rok za sprejem dokumentov na Zboru članstva, ki bo lahko v živo ali dopisen – odvisno od situacije, ki nam jo bo omogočila Korona.

 

Da bi lažje pripravili spremembo obeh dokumentov jih objavljamo na spletni strani, z željo, da nam v roku 30 dni do 17. avgusta 2020 pošljete pripombe in predloge za spremembo obeh dokumentov. Tako predsednik in strokovni vodja sta oba dokumenta pregledala in vpisala svoje predloge sprememb v dokumente, pri tem pa zasledovala interes in cilje društva, za katerega je bilo ustanovljeno. Tudi vaše pripombe naj bodo vpisane v dokument in obrazložene, da se bo kasneje lahko pripravil čistopis predloga sprememb in njihova utemeljitev. Vaše predloge pričakujemo na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Prosimo vas za čimprejšnji odziv, da bosta oba dokumenta izraz volje članov društva in kot taka pripravljena na sprejem na morebitni dopisni seji, v okviru katere ni možna razprava. Zato je sedaj čas, da se o tem pogovorimo in spremembe uskladimo.

Hvala za vaš odziv že sedaj.

 

 

 - Temeljni akt DRPSN 2019 predlog sprememb 2020 obravnava

 - Volilni pravilnik DRPSN spremembe 2020_obravnava

 

 

 

 

Preišči stran

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 277 620 (Tamara)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar,

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net