naslovnica_show_all_za_razvoj_v2.jpg

Predsednik društva Boštjan Glažar je v skladu z odločitvijo Upravnega odbora DRPSN sklical 16. redni Zbor članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Zbor članstva bo potekal v ponedeljek, 25. marca 2024 v prostorih Turistične kmetije CEJ v Šmihelu pod Nanosom pri Postojni s pričetkom ob 18,00 uri.

Na Zboru članstva bo obravnavano Letno poročilo o delu društva za leto 2023 in Program dela za leto 2024, predstavljeni bodo strokovne ekskurzije iz lanskega leta. Vse člane društva prosimo, da se skupščine udeležijo in ob akreditaciji priložijo pooblastila za udeležbo na zboru, če so potrebna. Po zaključenem zboru bo organizirano druženje s člani društva.

Vabljeni tudi na strokovno ekskurzijo LAS na območje LAS Kozjansko in Obsotelje, ki bo potekala v petek 5.4.2024. Več podrobnosti v priloženem vabilu.

 

Priloge po vrsti: Vabilo na zbor članstva, Poverilnica ZČ 2024, Poročilo o delu DRPSN za leto 2023, Bilanca društva 2023, Končno poročilo o reviziji računovodstva DRPSN 2023, Program dela DRPSN za leto 2024, Program dela DRPSN za leto 2024 priloga 1, 2 in 3, vabilo na ODP.


Vabilo 16 ZČ 2024 / PDF
Poverilnica ZČ 2024 / PDF

3 bruto bilanca DRPSN 2023 / PDF
3 Končno poročilo o pregledu LAS 4.3.2023 - za oddajo / PDF
4 Poročilo o delu DRPSN 2023 predlog 15032024 / PDF
4 Program dela LAS 2024 Finančni načrt predlog 15032024 priloga 2 / PDF
4 Program dela LAS 2024 Finančni načrt predlog 15032024 priloga 3/ PDF
5 Program dela DRPSN 2024 Finančni načrt predlog 15032024 priloga 1 / PDF
5 Program dela DRPSN 2024 predlog / PDF
VABILO na ODP Kozjansko 05042024 / PDF

Predsednik društva Boštjan Glažar je v skladu z odločitvijo Upravnega odbora DRPSN sklical 15. redni Zbor članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Zbor članstva bo potekal v sredo, 29. marca 2023 v prostorih gostilne Morski konjiček na Mali Pristavi 10 pri Pivki s pričetkom ob 18,00 uri.

 

Na Zboru članstva bo obravnavano Letno poročilo o delu društva za leto 2022 in Program dela za leto 2023. Vse člane društva prosimo, da se skupščine udeležijo in ob akreditaciji priložijo pooblastila za udeležbo na zboru, če so potrebna. Po zaključenem zboru bo organizirano druženje s člani društva.

 

4 Bilanca 2023 / PDF
4 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev / PDF
4 Poročilo o delu drpsn 2022 predlog 22032023 / PDF
4 Terjatve do kupcev / PDF
4 Terjatve do proračuna / PDF
5 Program dela DRPSN 2023 Finančni načrt osnutek priloga 1 / PDF
5 Program dela DRPSN 2023 Finančni načrt osnutek priloga 2 projekti / PDF
5 Program dela DRPSN 2023 Finančni načrt osnutek priloga 3 plače / PDF
Poverilnica ZČ 2023 / PDF

 

V okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju vas vabimo na predstavitev v Podjetniški inkubator Perspektiva v Postojni (Veliki otok). Predstavitev bo potekala dne 30.8.2022 od 9.30 do 13.ure.

Želimo vam odgovoriti na naslednja vprašanja:

 

- Kako si izposodim kolo v sistemu izposoje koles?

- Kaj je dobro vedeti o E-kolesih in zaposlitvenih možnostih, ki jih ponujajo?

- Kakšna je ponudba E – invalidskih vozičkov in opreme?

 

PROGRAM

teoretični del
registracija / 9:30 – 10:00
predstavitve / 10:00 – 10:30
- sistemi izposoje  koles v lokalnem, regionalnem in državnem okolju;
- E-kolesa, vrste, prednosti in zaposlitvene priložnosti;
- E-invalidski vozički in pomagala, ponudba in uporaba;

odmor / 10:30 – 11:00

praktični del / 11:00 – 13:00 
-  predstavitev sistema izposoje koles (izposoja, praktična vožnja, vračilo);
-  modeli E-koles in preizkus kolesarjenja na poligonu;
-  predstavitev invalidske E-opreme in prikazi uporabe;

več o projektu KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

VABILO

 

  

 


LAS med Snežnikom in Nanosom organizira v petek, 9. septembra 2022 ogled izbranih izvedenih projektov LAS na svojem območju
. Prijave zbiramo do ponedeljka 5. septembra.

V okviru animacije prebivalcev območja LAS med Snežnikom in Nanosom ter priprave na novo Strategijo lokalnega razvoja za naslednje programsko obdobje, bo organizirana strokovna ekskurzija, kjer si bodo udeleženci ogledali nekaj projektov, ki so bili sofinancirani iz programa CLLD (sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj).

 

Ekskurzija bo potekala v petek, 9. septembra, udeleženci pa si bodo ogledali projekte Revitalizacija grajskega parka Haasberg, Turistični produkt Ribolovni turizem, Eko okusi med Snežnikom in Nanosom, Eko trip, APITT, Trajnostno šotorišče, Biti na konju in Terensko jahanje. Celodnevni ogled se bo zaključil na Jezeru Mola pod Sozami z testiranjem njihov turistične in gostinske ponudbe.

Za ekskurzijo se je potrebno prijaviti do ponedeljka 5. septembra 2022 do 12,00 ure oziroma do zapolnitve prostih mest na avtobusu ob plačilu obvezne kotizacije v višini 8,00 €. Več podrobnosti pa v pripetem vabilu in programu ekskurzije.

 

Preberite več: Ogled dobre prakse LAS med Snežnikom in Nanosom


Predsednik društva Boštjan Glažar je sklical volilni občni zbor Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom za četrtek 19.5.2022 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih Kmetije SLAVEC v Knežaku.

Na osnovi sklepa o volilnih opravilih je dne 5.5.2022 pretekel rok za pošiljanje kandidatur za člane organov društva. Na naš naslov je prispelo skupno 17 kandidatur za vse organe društva, tako da je volilna komisija dne 9.5.2022 opravila pregled kandidatur in pripravila volilno listo. Na osnovi rokovnika volilnih opravil je z današnjim dnem sklican Volilni zbor članstva, ki bo potekal v četrtek, 19.5.2022 na kmetiji Slavec v Knežaku. V sklopu volilnega zbora bo tudi predstavitev projektov Kmetije Slavec.

Na spodnjih povezavah si oglejte dokumente Volilnega zbora. Prosimo za pravočasno prijavo na zbor članstva, vse tiste člane, ki niso še plačali članarine pa prosimo, da to uredijo do 18.5.2022. Na volilnem zboru bodo lahko sodelovali le tisti člani, ki imajo poravnane vse obveznosti do društva.

 

Vabilo VOLILNI ZČ 2022 / PDF

Poziv k plačilu članarina 2022 / PDF
Volilni pravilnik DRPSN 2020 / PDF

Zapisnik volilne komisije in pregled kandidatur 2022 / PDF

 

 

 


Z današnjim dnem, 20.4.2022, je predsednik društva Boštjan Glažar sprejel sklep o pričetku volilnih opravil za volitve v organe Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Z sklepom so odprte kandidature, ki jih lahko na priloženih obrazcih posredujete na naslov društva do 5.5.2022 do 15,00 ure. Volilni zbor članstva bo v četrtek, 19. maja 2022 ob 18,00 uri na Kmetiji Slavec v Knežaku.

Vsa dokumentacija za volitve je dosegljiva na spodnjih povezavah.

 

Kandidacijski obrazec 2022 / word
Kandidacijski obrazec 2022 / pdf

Sklep o razpisu volitev 2022 20042022 / pdf
Soglasje h kandidaturi 2022 / pdf
Volilni pravilnik DRPSN 2020 sprejet / pdf

V torek 29.3.2022 ob 17,00 uri je v prostorih kmetije Kozlek na Rozmanovi ulici 19 v Ilirski Bistrici potekal 14. redni letni zbor članstva.

Člani društva so obravnavali Poročilo o delu društva za leto 2021 in program dela za leto 2022, katera so tudi soglasno potrdili.

Ob zaključku so si ogledali še nov degustacijski prostor na kmetiji in urejen ribnik z okolico, ki je nastal v okviru projekta Ureditev ribnikov na območju med Snežnikom in Nanosom, sofinanciranem iz programa CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V mesecu aprilu bo sklican tudi volilni zbor članstva, o čemer bodo člani pravočasno obveščeni z vabilom in gradivom na zbor. Vas pa vabimo da podate predloge za kandidaturo.

 

Podkategorije

Preišči stran

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net