naslovnica_show_all_za_razvoj_nanos.jpg

Tretjega marca 2020 je bil na turistični kmetiji Malnarjevi v Slavini izpeljan redni občni zbor članstva, ki naj bi bil obenem tudi volilni, saj je v marcu 2020 potekel štiriletni mandat organom društva. Zaradi neusklajenega volilnega pravilnika z dejanskim stanjem delovanja društva, so prisotni člani društva volilni postopek prekinili in podaljšali mandat organom društva najdlje do 3.9.2020.

 

Redna skupščina društva je bila sicer namenjena sprejemu poročil o delu društva v letu 2019 in programu dela za tekoče leto, zaradi izteka mandata pa je bil v januarju odprt volilni postopek za imenovanje novih članov organov društva. In če so prisotni člani društva (teh je bilo 19 od 79 upravičenih) brez velike razprave sprejeli Poročilo o delu in bilanco društva za leto 2019, ter potrdili Program dela za leto 2020, se je razprava razvnela pri predstavitvi opravil volilnega postopka. Prisotni so menili, da je Volilni pravilnik, ki predpisuje postopek izvedbe volitev, neusklajen z dejanskim delovanjem društva, saj še vedno predvideva članstvo občin in razdelitev organov društva po občinskem ključu. Na ta način se člane društva, ki prihajajo iz drugih občin ali predelov Slovenije, postavlja v vlogo drugorazrednih članov, kar ni v skladu s statutom društva in Zakonom o društvu. Iz tega razloga so se prisotni člani društva odločili, da se razveljavi dosedanji volilni postopek za imenovanje novih članov organov Društva, da se pregleda Volilni pravilnik društva in uskladi z dejanskim stanjem delovanja društva. In šele po sprejemu spremenjenega Volilnega pravilnika se izvede nove volitve v organe društva. Zato je bilo trajanje mandata tako predsednika, članov UO in ostalih organov društva, podaljšano do izvedbe novih volitev oziroma najdlje za obdobje 6 mesecev – do 3.9.2020.

 

Omenjeni sklepi seveda ne bodo v ničemer vplivali na delovanje društva, ki je v preteklem letu poslovalo zelo uspešno, saj za izvajanje aktivnosti društva skrbi profesionalna ekipa zaposlenih, glavna aktivnost pa je vodenje LAS med Snežnikom in Nanosom.

O sprejemu novega Volilnega pravilnika in izvedbi novih volitev bodo člani društva obveščeni pravočasno.

 

Dokument: Zapisnik 13. rednega zbora članstva

 

 

 

Preišči stran

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net