Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

SREČNEGA IN ZDRAVEGA 2017
Torek, 03 Januar 2017 10:11

Spoštovani,

Naj vam bo leto 2017 boljše od preteklega leta, predvsem pa vam želimo veliko, veliko zdravja. Upamo, da bomo sodelovali in se razumeli še bolj kot doslej, ostalo pa bo prišlo samo. Kot prihaja in odhaja novo leto…

christmas-animated-gifs-06

 
Objavljen Javni poziv za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom
Ponedeljek, 14 November 2016 17:16

 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja:

 

 

1.      JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letu 2017-2018, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016-2020 in sofinanciranju njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja,  ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 553.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša:

-      operacije z dodano vrednostjo kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, integrirane operacije - sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov,

-      operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti - sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 15.11.2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno dostaviti na istem naslovu do 31.01.2017.

Obdobje upravičenosti

stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so upravičeni tudi splošni stroški, nastali po 1.1.2014.

Informacije o javnem

pozivu:

Po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Po telefonu: 05 7112 335 ali 031 339 789, vsak delovnik med 9. in 15. uro.

Zadnja vprašanja so možna do pet dni pred rokom za oddajo vloge, to je 25.01.2017.

 

Razpisna dokumentacija:

-          javni poziv,

-          priloga 1 pregled upravičenih in neupravičenih stroškov operacije

-          priloga 2 Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS med Snežnikom in Nanosom

-          navodila za pripravo vloge (oprema ovojnice),

-          vloga za prijavo operacije

-          priloga 3R Finančni načrt operacije

-          vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem operacije) in partnerjem

-          katalog najvišjih priznanih vrednosti,

-          katalog kmetijskih, gozdarskih strojev, opreme in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

-      Strategija LAS Med Snežnikom in Nanosom

 
Projekt WONET
Torek, 11 Oktober 2016 06:40

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je v oktobru 2015 pričelo z izvajanjem evropskega projekta WONET v okviru programa Europe for citiziens. Projekt je bil v celoti namenjen ženskam in njihovi vključenosti v družbo, z različnimi partnerji iz Srbije, Hrvaške, Italije in Slovenije pa smo sodelovali na petih različnih aktivnostih. Med 22. in 25.10.2015 smo bili v Beogradu, kjer so udeleženke obravnavale temo  „Ženske in izobraževanje“, v začetku decembra 2015 je potekal seminar na temo „Ženske, politika in mediji“, v Dolini pri Trstu. V Postojni smo med 25. in 28.02.2016 organizirali seminar „Ženske, zaposlitev in socialna politika“, nato pa so se naše članice udeležile seminar na na otoku Hvaru - v  Jelsi, Hrvatska, kjer je bila obravnavana tema „Ženske in družinske pravice“. Zaključna konferenca projekta je bila med 12. in 14.06.2016 ponovno v Beogradu, kjer so bili predstavljeni rezultati in dosežki projekta vključno z razstavo na temo WONET.

Cilji projekta so bil: Prispevek krepitvi ženskih kapacitet za politično obravnavo družbenih problemov, s katerimi se srečujejo ženske in krepitev solidarnosti z mreženjem žensk na lokalnem in evropskem nivoju, ter povečanje sodelovanja žensk v identifikaciji in artikulaciji problemov v javnih politikah držav, ki so vključene v projekt. Ob zaključku projekta lahko potrdimo, da je projekt uspel.

V nadaljevanju je poročilo projekta v angleščini.

 

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 5 od 120

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link