Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Opis razvojnega programa podeželja in povabilo k aktivnemu sodelovanju | Natisni |
Četrtek, 17 Januar 2008 01:44

Tri faze razvojnega programa podeželja

Razvojni program podeželja je razdeljen na tri faze:

 • preveritveno, s katero je potrebno ugotoviti pripravljenost lokalnih skupnosti in drugih partnerjev za pripravo skupnega razvojnega programa,
 • uvajalno, katere naloga je izdelava Razvojnega programa podeželja v obliki elaborata in institucionalizacija oziroma pravna ureditev statusa lokalnega partnerstva kot lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS),
 • izvedbeno, ki vsebuje izvajanje posameznih izvedbenih projektov in aktivnosti, opredeljenih v Razvojnem programu podeželja in njegovo smiselno dopolnjevanje.

Zametek oblikovanja lokalnih razvojnih partnerstev in načrtovanja razvoja na podlagi lokalnih razvojnih pobud je v preteklosti predstavljal že program CRPOV, ki so ga nadgradili in nadomestili razvojni programi podeželja za širša podeželska območja. Tu se po načelu partnerstva združujejo skupine občin s podobnimi razvojnimi cilji in potenciali.

Aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot povezovalca na tem področju je vzpostaviti ustrezne pogoje za čimbolj ustrezen prehod iz obstoječih razvojnih programov podeželja v novo 4. os nacionalnega programa razvoja podeželja.

Aktivnosti, ki jih je izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so v letu 2005 potekale v več smereh:

 • priprava javnega razpisa za izdelavo razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za prijavitelje na novih območjih (8 območij),
 • priprava javnega razpisa za dopolnitev obstoječih razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (23 območij),
 • ostale aktivnosti ministrstva v zvezi z razvojnimi programi podeželja: priprave delavnic, informiranje itd.

Na celotnem ozemlju Slovenije je tako enaintrideset prijaviteljev/območij, ki so vključeni v dopolnitev ali izdelavo razvojnih programov podeželja in sicer:

 • seznam prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje dopolnitve obstoječih razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS), objavljen v Uradnem listu RS, št. 71-72/05,
 • seznam prijaviteljev na javni razpis za sofinanciranje izdelave razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS), objavljen v Uradnem listu RS, št. 71-72/05.

Načrtovane aktivnosti, ki jih bo izvajalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2006 so usmerjene predvsem na:

 • spremljanje dela enaintrideset razvojnih programov podeželja vsebinsko in institucionalno prilagajanje na pogoje novega programa razvoja podeželja 2007-2013,
 • priprava strokovnih podlag za vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture,
 • informiranje in priprava seminarjev, predavanj, delavnic. Vseh enaintrideset območij ima možnost, da preko FORUMA na spletnih straneh MKGP postavljajo in razrešujejo aktualna vprašanja s področja razvoja podeželja.
 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link

RRP

rpp