Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Delavnice - izobraževanja | Natisni |
Sobota, 08 November 2008 10:09

Razvoj podeželja je možen, če so prebivalci, ki tu živijo, zainteresirani za razvoj ter če imajo ustrezno znanje. Zato je naloga društva animirati in spodbujati podeželsko prebivalstvo za podajanje pobud, pridobivanje novih znanj, izkušenj ter jim izobraževanje čim bolj približati.

V letu 2008 in v celotnem obdobju delovanja bomo v okviru društva organizirali delavnice, študijske krožke in oglede dobrih praks preko katerih bodo udeležencem predstavljene nove ideje in možnosti ter način za njihovo uresničitev. Osnova za pripravo in oblikovanje vsebin so interesi, ki so bili izraženi na delavnicah RPP in LAS ter vsebinsko dopolnjujejo projekte, planirane v programu dela.

Cilji:

  • spodbujanje vseživljenjskega učenja
  • spodbujanje lokalnega prebivalstva za podajanje predlogov, pobud ter koristnih in zanimivih informacij
  • približati izobraževanje ljudem na podeželju in ga nadgraditi
  • usposobitev udeležencev izobraževanj za samostojno nadaljnje delo